அந்தநாள் ஞாபகங்கள்…!!! படத்தொகுப்பு

யாழ்ப்பாணத்தின் வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்தது என்பதை மிகச்சிறப்பாக படத்தொகுப்பின் மூலம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழர் தங்களுக்கென்றே தனித்துவமான ஒரு பாரம்பரியத்தைக் கொண்டிருந்தார்கள்.

Sharing is caring!

1 review on “அந்தநாள் ஞாபகங்கள்…!!! படத்தொகுப்பு”

  1. Quintes says:

    காணக் கிடைக்காத காட்சிகள்

Add your review

12345