இடைக்காடு மகா வித்தியாலயம்

இடைக்காடு மகா வித்தியாலயம் இடைக்காடு மகா வித்தியாலயம் நமசிவாயம் இடைக்காடு மகா வித்தியாலயம்

இடைக்காடு மகா வித்தியாலயம் ஆனது இடைக்காட்டுப் பிரதேசத்தில் 1925 ம் ஆண்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இன்றுவரை பல நூற்றுக் கணக்கான பொறியியலாளர்கள், வைத்தியர்கள், விஞ்ஞானிகள், பல்துறை விற்பன்னர்கள், சமூக சேவையாளர்களை உருவாக்கிய பெருமையுடையது. இப்பாடசாலை வி.நமசிவாயம் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

இடைக்காடு மகா வித்தியாலயம்
மேலதிக விபரங்களுக்கு
Idaikkadu M.V
நன்றி : இடைக்காடு ம.வி பாடசாலை இணையம்


View Larger Map

By – Shutharsan.S

Sharing is caring!

1 review on “இடைக்காடு மகா வித்தியாலயம்”

Add your review

12345