குடைச்சாமி

குடைச்சாமியாழ்ப்பாணம் குடைச்சாமி அவர்களின் புகைப்படம் வரைந்தவர் வர்ணகலாபம் திரு.மு.கிருபாகரன் 1976 ம் ஆண்டு. பேபி போட்டோ உரிமையாளர் வேண்டுகோளுக்கிணங்க இப்படம் பிரசுரிக்கப்படுகிறது. குடைச்சாமி சம்பந்தமான தகவல்கள் ஏற்கனவே பிரசுரிக்கப்பட்டது. தகவல்களுக்கு குடைச்சாமி

By – Shutharsan.S

நன்றி – தகவல் லம்போதரன், ஜேர்மனி

Sharing is caring!

1 review on “குடைச்சாமி”

Add your review

12345