குறும்பட இயக்குனர் அஜீவன்

அஜீவனுக்கும் ஊடகத்திற்குமான புரிதல் பதின்ம வயதினிலே ஆரம்பித்திருக்கிறது. இலங்கையில் பிறந்து, இயந்திர பட்டப்படிப்பு பயின்று, ஊடகம் சுழலும் வாழ்வில் மனம் நுழைந்து கிடந்தாலும் சிங்கப்பூருக்கு வந்து சில ஆண்டுகள் படிப்பு சார்ந்த வேதியியல் தொழிற்நுட்பத்தில் பிழைத்து, பிறகு சில ஆண்டுகள் நிரந்தரமாக தன்னை தனக்குப் பிடித்த வேலைக்குள் இழைத்திருக்கிறார்.

நிழல் யுத்தம், எச்சில் போர்வைகள்… போன்ற குறும்படங்களைத் தயாரித்து, இயக்கி வெற்றியும் கண்டுள்ளார்.

தன்னைப்பற்றி அஜீவன்:
an Indo-Srilankan born in SriLanka with two eyes and now often makes use of my third eye to see the world. Brought up in Singapore, I have roamed around the world and had left a mark wherever I’d gone. I have learnt the subject called “Life” through my teacher called ‘experience” I have known not only in Switzerland but in the entire Tamil community spread across the globe for my Short films, TV programmes and commercials.I have also tried my hands on feature films in various Indian languages.I am a perfectionist and finds immense pleasure in implementing the photographic visual design for the films. While glamour photography of advertising has been the norm in cinema, My approach to lighting is structured on realism.Being a multi-faceted personality, also have expertise in editing, script writing and direction. I believes in team work and no wonder his crew loves this humble and comprehensive personality.The awards in my living room speak of my reputation………….. http://www.ajeevan.com

நன்றி-மூலம்-http://kalaignarkal.blogspot.comஇணையம்

Sharing is caring!

1 review on “குறும்பட இயக்குனர் அஜீவன்”

Add your review

12345