சம்பில்துறை விகாரை

சம்பில்துறை விகாரை

இந்தியாவிலிருந்து சங்கமித்தை வந்திறங்கிய இடம் இது எனக்கூறப்படுகிறது. இவ்விடத்தில் சங்கமித்தையின் சிலையும் கடற்கரையோரம் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

Sharing is caring!

Add your review

12345