சிங்ககிரிக் காவலன்

இது நாடக அளிக்கைக்காக 1962ம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட பிரசுரம்.

‘சிங்ககிரிக் காவலன்’ நாடகம் யாழ். நகர மண்டபத்தில் 1962ம் ஆண்டு மார்ச் 6, 10ம் திகதிகளில் தமிழ்ப் புத்தக வெளியீட்டுக் கழகத்தினால் அளிக்கை செய்யப்பட்டது.

இலங்கைக் கலைக்கழகத்தின் முதற் பரிசு பெற்ற இந்நாடகத்தை எழுதி, நெறியாள்கை செய்தவர் சொக்கன் என்ற திரு க.சொக்கலிங்கம். நாடகத்தில் பங்கேற்றோர் ஏ.ஆர்.எம் ஐகபர்-காசியப்பன், செல்வன் இ.பச்சைமுத்து-அல்லி, செல்வன் அ.கந்தசாமி-மகாநாமதேரர், செல்வன் அ.எட்வின் லெனி-வசபன், செல்வன் க.தனபாலசிங்கம்-முகலன், திரு செ.திருநாவுக்கரசு-தென்னவன், செல்வன் இ.பத்மநாபன்-சீலகாலன், செல்வி.பாக்கியவதி தம்பு-கயற்கண்ணி, செல்வி பத்மாவதி தம்பிப்பிள்ளை-கருணவதி, செல்வி கமலசரஸ்வதி-செந்தாமரை.

பிரசுரத்தை தந்துதவியவர்: பேராசிரியர் நந்தி

 

Sharing is caring!

Add your review

12345