தெல்லிப்பழை தம்பிமுத்துப் புலவர்

தெல்லிப்பழை தம்பிமுத்துப் புலவர் என்பவர் பிரபலமான தமிழறிஞர். பல நாடக நூல்களை எழுதியுள்ளார். அந்தோனியார் நாடகம், அரிச்சந்திரன் நாடகம், அனற்றோ நாடகம், கோவலன் நாடகம் என்பன அவற்றுட் சிலவாகும்.

Sharing is caring!

Add your review

12345