மடத்துப்பிட்டி பிள்ளையார் கோவில் நல்லூர்

1910 ஆம் ஆண்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. வெள்ளிக்கிழமை, திங்கட்கிழமைகளில் ஒரு காலப்பூசை நடைபெறும். ஆனிப் பௌர்ணமிக்குப் பொங்கல் விசேடமாக உண்டு. அம்மன், வைரவர், சுப்பிரமணியர் ஆகிய மூர்த்திகளும் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

Sharing is caring!

Add your review

12345