ஈழத்தில் நாடகமும் நானும்

க.சொர்ணலிங்கம் அவர்களால் ஈழத்தில் நாடகமும் நானும் என்ற புத்தகம் ஈழவர் திரைக்கலாமன்றத்தின் ஊடாக 2008 ம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது.

நன்றி – நூலகம் இணையம்

Sharing is caring!

Add your review

12345