கற்கோவளம் புனித செபஸ்தியார் ஆலயம்

பழைய கோவில் 1901 ல் கட்டப்பட்டது. திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகி ஜனவரி 20ம் திகதி நடைபெறும்.

Sharing is caring!

Add your review

12345