சென் மேரி தேவாலயம்

இவ்வாலயம் 1895 ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. மிகவும் பழமை வாய்ந்தது. ஊர்காவற்றுறையில் அமைந்துள்ளது.

Sharing is caring!

1 review on “சென் மேரி தேவாலயம்”

Add your review

12345