நாயன்மார்கட்டு குளம்

இக்குளமானது அரசகேசரிப் பிள்ளையார் ஆலயத்திற்கு முன்புறமாக அமைந்துள்ளது. எப்பொழுதும் பசுமையாக அல்லி, தாமரையும் நிறைந்து காணப்படும். இது மனதுக்கு ரம்மியமாக அமைந்திருக்கும்.

Sharing is caring!

Add your review

12345