புனித யாகப்பர் ஆலயம் – குருநகர்

1783 முன் இருந்த பழைய கோவிலின் இடத்தே முறுவா அடிகள் 1861 ல் இப்போ உள்ள கட்டிடத்திற்கு அடித்தளமிட்டு சந்தியகோ மேஸ்திரியாரால் டோம் கட்டப்பட்டது.

—-நன்றி அருட்தந்தை ஜெயசீலன்—-

Sharing is caring!

2 reviews on “புனித யாகப்பர் ஆலயம் – குருநகர்”

Add your review

12345