யா /கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயம்

Karanthan, Neervely, Jaffna
0212054581
https://www.facebook.com/J.karanthan.Ramuppillai.Vidyalayam.Neervely/

யா /கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயம் சுருக்கமான ஒரு பார்வை

 இப்பாடசாலை நீர்வேலிக் கிராமத்தில் கரந்தன் சந்தியில் இராசவீதியின் கிழக்குப் பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது. இப்பாடசாலை அமைந்துள்ள காணியை திருமதி அன்னபூரணம் இராமுப்பிள்ளை அவர்கள் அன்பளிப்பாக வழங்கியமையால் கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயம் என்று அழைக்கப் படுகின்றது.

யா /கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயம்

 இப்பாடசாலை 08.01.1979 இல் 20 மாணவர்களுடனும் 1 ஆசிரியருடனும் ஆரம்பிக்கப் பட்டது. இப்பாடசாலையின் ஆரம்ப நாமம் கரந்தன் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலை என்பதாகும். இபப்hடசாலையின் முதல் அதிபராக திரு.ம.க.நடராஜா அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள்.

 1979.03.30 இல் பெற்றார் ஆசிரியர் சங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இப்பாடசாலைக்கென 15.11.1978 இல் அத்திபாரமிடப்பட்ட 20’ x 60’ அளவுடைய முதலாவது நிரந்தரக் கட்டடம் 20.06.1979 இல் பாவனைக்கு திறந்துவிடப்பட்டது.
 திரு.ம.க.நடராஜா அவர்கள் 28.06.1979 இல் ஓய்வு பெற்றுச் செல்ல, அப்போது ஆசிரியராகக் கடமையாற்றிய திரு கு.சண்முகநாதன் அவர்கள் பாடசாலையின் பதில் அதிபராக பொறுப்பேற்று 26.09.1979 வரை சேவையாற்றினார்கள்.

 27.09.1979 இல் திரு.செ.நமசிவாயம் அவர்கள் பாடசாலையின் புதிய அதிபராக நியமிக்கப்பட்டார்கள்.

 08.10.1981 விஜயதசமி அன்று பாடசாலையின் பெயர் கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயம் என்று பெயர்மாற்றம் செய்யப்பட்டது

 பாடசாலைக்கென திருமதி அன்னபூரணம் இராமுப்பிள்ளை அவர்களால் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட காணி 23.09.1982 அன்று பாடசாலையின் ஆட்சியுரிமையாக்கப்படது

 1983 இல் மாணவர்களுக்கு குடிநீர் தேவை கருதி கிணறு அமைக்கப்பட்டது

 திரு. செ.நமசிவாயம் அவர்கள் 12.07.1985 இல் ஓய்வு பெற்றுச் செல்ல பாடசாலையின் உப அதிபராக இருந்த திரு. கு. சண்முகநாதன் அவர்கள் பாடசாலையின் அதிபராக 13.07.1985 இல் நியமிக்கபப்ட்டார்கள்.

 தரம் 1 தொடக்கம் தரம் 5 வரை வகுப்புக்கள் நடைபெற்றுவந்த இப்பாடசாலையில் 1986 இல் தரம் 6 உம், 1987 இல் தரம் 7 உம், 1988 இல் தரம் 8 உம் 2003 இல் தரம் 9 உம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது

யா /கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயம்

 1986 இல் மேலும் ஒரு 20’ x 60’ அளவுடைய புதிய கட்டடம் அமைக்கப்பட்டது. அத்தோடு 1986 இல் பாடசாலையின் முதலாவது இல்ல விளையாட்டுப் போட்டியும் நடாத்தப்பட்டது.

 திரு கு.சண்முகநாதன் அவர்கள் 31.01.1990 இல் ஓய்வுபெற்றுச் செல்ல ஆசிரியராகவிருந்த திருமதி.பூ. கந்தசாமி அவர்கள் 01.02.1990 தொடக்கம் 14.02.1990 வரை பதில் அதிபராகக் கடமையாற்றினார்கள். திரு.கு. பூபாலசிங்கம் அவர்கள் 15.02.1990 இல் அதிபராக் கடமையேற்று 28.02.1990 வரையான காலப்பகுதியில் கடமையாற்றினார்கள். தொடர்ந்து ஆசிரியை திருமதி பூ கந்தசாமி அவர்கள் பதில் அதிபராக 01.03.1990 தொடக்கம் 13.03.1990 வரை கடமையாற்றினார்கள்.

 14.03.1990 இல் புதிய அதிபராக திரு.செ.வினாயகமூர்த்தி அவர்கள் பாடசாலையின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்கள்.

 15.03.1999 இல் தெற்குப்புறமாக 2 பரப்பு 15 குளி புதிய காணி கொள்வனவு செய்யப்பட்டது. இக் கொள்வனவுக்கு பாடசாலை அபிவிருத்திச் சங்கம் பெற்றோரிடமிருந்தும் நலன்விரும்பிகளிடமிரு;நதும் பணத்தைச் சேகரித்திருந்தது.

 25.10.2000 இல் திருமதி அன்னபூரணம் இராமுப்பிள்ளை அவர்கள் மேலும் 2 பரப்பு 9 குளி மற்றும் 1 பரப்பு 2.75 குளி ஆகிய இரு காணிகளை பாடசாலைக்கு நன்கொடையாக வழங்கினார்கள்.

 பாடசாலையின் தெற்குப் புறமாக 25’ x 50’ கொண்ட மாடிக்கட்டடத்தின் கீழ்த்தளம் பூர்திதி செய்யப்பட்டு 2001.01.29 அன்று புதிய இரு வகுப்பறைகள் திறக்கப்பட்டன.

 திரு.செ.வினாயகமூர்த்தி அவர்கள் 31.05.2001 இல் ஓய்வு பெற்றுச் செல்ல திரு.சீ.சிவநேசன் அவர்கள் 01.06.2001 இல் பாடசாலையின் அதிபர் பதவியினை ஏற்றுக் கொண்டார்கள்.

 பாடசாலைக் காணியில் தெற்குப்புறமாக அமைக்கப்பட்ட மாடிக்கட்டடம் 25’ x 90’ அளவுடைய 8 வகுப்பறைகளைக் கொண்ட மாடிக்கட்டடமாக விஸ்தரிக்கப்பெற்று அது பாவனைக்கு திறந்துவிடப்பட்டது. மாடிக்ககட்டடம் அமைக்கப்பட்டதுடன் பாடசாலையானது புதுப் பொலிவு பெற்று கம்பீரமாக காட்சி தருகின்றது.

 திரு.சீ.சிவநேசன் அவர்கள் 14.11.2007 இல் இடமாற்றம் பெற்றுச் செல்ல 15.11.2007 தொடக்கம் பாடசாலையின் புதிய அதிபராக திரு.கு.வாகீசன் அவர்கள் கடமையினை ஏற்றுக் கொண்டார்கள்.

 பாடசாலையின் தெற்குப்புற வீதியில் பாடசாலைக்கான பிரதான வாயில் அமைக்கப்பெற்று அது பாவனைக்காக 24.01.2008 அன்று திறக்கப்பட்டது.

 21.08.2008 பாடசாலைக்கு கணனி ஒன்றை திரு. கா.சிவபாலன் அன்பளிப்பாக வழங்கினார்கள்

யா /கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயம்

 14.11.2008 பாடசாலைக்கான பெயர் வளைவு திரைநீக்கம் செய்யப்பட்டது

 2008 நவம்பர் மாணவர்களக்கு மதிய உணவு தயாரிப்பதற்கு சமயலறை நிர்மாணிக்கப் பட்டது.

 20.08.2009 மாடிக்கட்டடத்திற்கு பூரண மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டது.

 07.02.2010 திரு சிவனேஸ்வரன் அவர்களால் பாடசாலைக்கு ஒலிபெருக்கிச் சாதனத்தொகுதி வழங்கப்பட்டது

 05.04.2010 கணனி அறை அமைக்கப்பட்டது.

 21.04.2010 பாடசாலைக்குக் கிழக்குப் புறமாக 3 பரப்புக் காணியை திருமதி சிவகாமியம்மா சின்னத்தம்பி அவர்கள் தனது மகன் திரு சின்னத்தம்பி சிவரூபன் அவர்களின் அனுசரணையுடன் அன்பளிப்பாக வழங்கினார்கள்.

 15.08.2010 பாடசாலைக்கு கிழக்குப் புறமாக அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்ட காணியில் 50’ x 25’ மாடிக்கட்டத்தின் கீழ்த்தளத்தில் செயற்பாட்டறை நிர்மாணிக்கப்பட்டது.

 29.06.2012 சுவீஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த திருமதி சுஜீவா பெனான்டோ அவர்களினால் 3 வகுப்பறைகளும் ஒரு நூலகமும் அமைக்கும் பணி ஆரம்பிக்கப் பட்டது.

 20.08.2012 கனடாவில் வசிக்கும் பழையமாணவன் திரு நடராசா குகேந்திரன் அவர்களால் பிரதானவாயிலில் சரஸ்வதி சிலை அமைக்கும் பணி ஆரம்பிக்கப் பட்டது.

 10.12.2012 பாடசாலையில் 25 வருடங்களுக்குப் பின்னர் பரிசளிப்பு விழா நடாத்தப் பட்டது.

 நீர்வேலிப் பிரதேசத்தில் கூடியளவு மாணவர்களை தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைய வைத்தும், தரம் 9 மாகாணமட்டப் பரீட்சைப் பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில் கோட்டமட்டத்தில் முதன்மையாகவும் திகழும் கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயமானது இப்பிரதேசத்தில் ஓர் முன்னணி ஆரம்பப் பாடசாலையாகத் திகழ்வதால், இப்பாடசாலையில் மாணவர்களைச் சேர்த்துக் கொள்வதற்கு பெற்றோர்கள் ஆர்வத்துடன் செயற்படுகின்றனர்.

Sharing is caring!

Add your review

12345