கீரிமலையினிலே கவிதை நூல்

கவிஞர் வி. கந்தவனம் அவர்களால் 1969 ம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் கீரிமலையினிலே என்ற கவிதை நூலானது தமிழில் யாழ் இலக்கிய வட்டத்தினூடாக வெளியிடப்பட்டது. யாழில் பெருமளவான எழுத்தாளர்கள் இருந்த போதிலும் அவர்கள் வெளிக்கொணரப்படவில்லை.