எஸ். பெனடிக்ற்

யாழ் நகரை சேர்ந்தவரான இவர் 1987 மாசி மாதத்தில் இந்தியாவில் இறந்தார். இயற்பண்பு வாதியாக உருவப்படவரைபில் தேர்ச்சி பெற்றவர் உருவப்படங்களை அச்சொட்டாக உருப்பெருக்ககூடியவர், இலவச ஓவிய வகுப்புக்களையும் நடாத்தியுள்ளார். ஓவியர் அ.மாற்கு தனது ஆரம்பகால உருவ ஓவிய பயிற்சியை இவரிடம் தான் பெற்றார்.

——–நன்றி——
தேடலும் படைப்புலகமும் (ஓவியர் மாற்கு சிறப்பு மலர்) தொகுப்பு : அ.யேசுராசா,     இ.பத்மநாப ஜயர்,    க.சுகுமார்

Add your review

12345