நீர்வை பொன்னையன்

நீர்வை பொன்னையன் (பிறப்பு – 1930) ஈழத்தின் முற்போக்கு எழுத்தாளர்களில் ஒருவர். யாழ்ப்பாணம் நீர்வேலியில் பிறந்த இவர் நீர்வேலி அத்தியார் இந்துக்கல்லூரியில் தொடக்கக் கல்வி கற்று பின்னர் கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் பி. ஏ. பட்டதாரியானார்.

இவரது நூல்கள்

மேடும் பள்ளமும் (1961)
உதயம் (1970)
மூவர் கதைகள் (1971)
பாதை (1997)
வேட்கை (2000)
உலகத்து நாட்டார் கதைகள் (2001)
முற்போக்கு இலக்கிய முன்னோடிகள் (2002)
நாம் ஏன் எழுதுகின்றோம்? (2004)

நன்றி: நீர்வேலி இணையம்

Add your review

12345