பண்டிதர் கார்த்திகேசு (சரவணமுத்து)

கதிர்காமரின் மகன் ஆவார். பரமானந்த வல்லி அம்மன் கோயிலில் வசித்தவர். ஆரம்பக் கல்வியை  சேதர் சட்டம்பியாரிடமும், வடிவேற் சுவாமிகளிடமும் கற்றார். மேல் வகுப்பை சைவப்பிரகாச வித்தியா சாலையில் கற்றார். பரமானந்த வல்லியிடம் அயராத பக்தி கொண்டவர். இலக்கண இலக்கியங்களை புன்னாலைக் கட்டுவான் வித்துவான் கணேசையரிடம்  கற்றார். அகத்திணை, புறத்திணை நூல்களை மாணிக்கச் சட்டம்பியாரிடம் கற்றார். சைவப் பிரகாச வித்தியாசாலையிலே ஆசிரியராக கடமையேற்ற இவர் பல குழந்தைப் பாடல்களை பாடினார். தனது ஆசிரியர் கூறியபடி ஒரு ஊஞ்சற் பதிகம் பாடிக் கொடுத்தார். தனது நுட்பமான அறிவால் சைவத்திற்கும் தமிழுக்கும் சிறந்த தொண்டாற்றியவர்.

நன்றி : மூலம் – சீர் இணுவைத்திருவூர்
தட்டச்சு – க.சுகதீஸ்

Add your review

12345