Posts Tagged "madduvil"

மட்டுவில் கல்வத்தை சிவன் கோவில்

12ஆம் 13ஆம் நூற்றாண்டுக்குரிய சோழர் காலத்தைச் சேர்ந்த மட்டுவில் கல்வத்தை சிவன் கோவில். யாழ்ப்பாணம் பற்றிய தமிழ் – சிங்கள வரலாற்று இலக்கியங்களில்…

Copyrights © 2008-2023 ourjaffna.com