Posts Tagged "Writer Ilangeeran"

எழுத்தாளர் இளங்கீரன்

ஈழத்து முற்போக்கு இலக்கியத்தின் எழுச்சிக்கு பெரும் பங்களிப்புச் செய்த இளங்கீரன்! – த.சிவசுப்பிரமணியம் – ஈழத்தின் இலக்கிய வரலாற்றில் முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் பெரும்…

Copyrights © 2008-2023 ourjaffna.com